You are here: Home > About Us

Contact us

Nanjing Yacer Technology Co.,Ltd.

 ● Sales 

Contact: Lisa Sun     

Email: sun@yacer.cn


● FAE


Contact: Hank Yao

Email: yao@yacer.cn


● 
Company contact


Tel: 025-84326955

Fax: 025-84326955-8008

Email:yacer@yacer.cn

Address:333 Taiping South Road Jinling Yujingyuan 19nd floor Unit K Qin Huai District Nanjing Jiangsu China


Goto TOP